Beheer

Het beheer behoort eigenlijk een integraal onderdeel van elke laag te zijn en zal dan ook op die manier invulling vereisen.

Voor de middelen in laag 1 tot en met 4 wordt het beheer veelal door de apparatuur bepaald.
De lagen daarboven zijn meer organisatorisch gericht en het beheer hangt dan ook meer af van de gemaakte keuzen.

In alle gevallen zal het echter noodzakelijk zijn dat het beheer van de lagen ingevuld en georganiseerd is. Gebeurt dat niet dan zal een bij oplevering passende infrastructuur gaan afwijken van een zich ontwikkelende organisatie en dus steeds minder gaan aansluiten bij voortschrijdende behoeften, eisen en noodzakelijke mogelijkheden.