Bekabeling

Bij de keuze van de bekabeling speelt de afstandsoverbrugging een grote rol.
Er kan sprake zijn van afstandsoverbrugging:

Voor elk van deze drie situaties is een andere, maar wel koppelbare invulling nodig om tot een optimale oplossing te komen in termen van prijs en prestatie.

Wanneer er sprake is van over- of onderschreiding van openbare grond wordt de keuze meer bepaald door de wettelijke regelgeving dan door de techniek van vandaag.
Inmiddels is de infrastructuur voor data- en spraakcommunicatie geen KPN-monopolie meer, maar vrij voor netwerk providers, die vergunninghouder zijn.

Draadloos versus draadgebonden

Wat betreft de keuze tussen draadloze en draadgebonden oplossingen (vaste geschakelde verbindingen met netwerk providers als Versatel, Enertel, Essent Kabelcom, Telfort, etc.) moet het volgende opgemerkt worden: