Bekabeling

Bedrijvencentrum

In een bedrijvencentrum was de telecom rekening voor verbindingen tussen de verschillende bedrijven opgelopen tot 1 miljoen euro.
Verschil van inzicht met de provider over de hoogte van de rekening leidde tot inschakeling van OTMC.

Na evaluatie bleek dat de grondslag van de rekening fout was.
De verbindingen waren als huurlijn in rekening gebracht, ervan uitgaande dat het verbindingen tussen verschillende bedrijven betrof in plaats van een interne verbinding.
Analyse van de wet op de telecommunicatie en andere regelgeving leidde tot de conclusie dat er geen sprake kan zijn van een huurlijn binnen een bedrijfspand, ook niet als het om een groot pand met veel bedrijven gaat.
In overleg met alle betrokkenen werd de juiste grondslag voor de "afrekening" bepaald en de rekening opnieuw opgemaakt.

Het financiële eindresultaat: de rekening werd gereduceerd tot 15% van het oorspronkelijke bedrag (dus niet met 15%...)

Overheidssector

Voor een klant in de overheidssector werd onderzoek gedaan naar de capaciteit van verbindingen tussen verschillende panden in een stad. Dit in relatie tot de kosten van verschillende scenario's en risico's (verhuizen, kabelbreuk, etc.).
Bij de berekening van de kosten van huren versus zelf (laten) leggen van de bekabeling voor een geprognosticeerde capaciteit, kwam een terugverdientijd van nog geen 3 jaar naar voren ten gunste van zelf leggen.

Daaropvolgend zijn in 6 maanden doorlooptijd 2 glasvezel ringen van 3,5 kilometer gelegd.
Op die wijze is virtueel onbeperkte capaciteit gecreëerd tussen de panden voor die organisatie.
Daarnaast konden er voor de klant financieel gunstige afspraken worden gemaakt omdat er 'meelifters' bleken te zijn in de geul van de klant.
Dit gaf nog een aardige reductie op de oorspronkelijke projectkosten en verkortte de terugverdientijd ten opzichte van huren.