Verbetering bereikbaarheid

Veel bedrijven en organisaties hebben behoefte aan verbetering van de bereikbaarheid. Diverse communicatie applicaties kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het gaat dan vooral om voicemail, voice response maar ook om e-mail toepassingen.
Soms staat de telefonie functionaliteit aan de basis. Een nummerplan kan vervuild raken en daarmee een organisatie slecht bereikbaar maken.

Zowel in de zorgsector, de verzekeringssector als in diverse overige sectoren hebben wij een dergelijke invoering begeleid in de vorm van een deelproject, waarbij het accent lag op het gebruik en de gebruiksvorm van voicemail.
Hierbij is vooral aandacht gegeven aan de omgangsvormen en de verbetering van de bereikbaarheid, in combinatie met andere mogelijkheden, zoals doorschakelingen, GSM, e-mail en andere communicatietoepassingen.
Tevens worden in dergelijke situaties de gevolgen voor de kosten van het gebruik van de infrastructuur in het oog gehouden.
Tenslotte is een gesprek naar een GSM toestel vanaf een vast toestel 4 tot 6 keer duurder dan een gesprek van een vast naar een vast of van een mobiel naar een mobiel toestel.