Datacommunicatie

Grafisch bedrijf: capaciteitsonderzoek

Voor een klant in de grafische sector deden wij onderzoek naar de datacom behoefte tussen bedrijven in de grafische sector.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in de aanbesteding van een landelijk dekkend netwerk ten behoeve van het transport van digitaal drukwerk.

De daarbij behaalde voordelen zijn o.a. een minimalisatie van koeriersdienstkosten en een gefaseerd transport van de bladen, zodat een betere drukpersvulling mogelijk werd.
Capaciteitsonderzoek van een datanetwerk heeft geleid tot een betere tuning van het geb en het oplossen van bottlenecks, doordat de dimensionering aangepast werd.

Capaciteitsonderzoek blijkt veel vaker nuttig te zijn. Protocol overhead neemt een belangrijk deel van het gebruik in dat niet direct nut heeft en getuned kan worden.
Zeker als het gaat om capaciteit buiten de deur, dan zijn daar naast kosten ook nog steeds significante beperkingen aan ten grondslag.

Ziekenhuis: capaciteitsonderzoek

Een ziekenhuis liet onderzoek doen naar de capaciteit van de dataverbindingen tussen haar verschillende ziekenhuislocaties. Men dacht dat de dataverbindingen in de wide area netwerk kant van het netwerk vol waren en er dus extra capaciteit nodig was.
Gedurende een periode werd het verbruik van de verbindingen gemeten en werd er uitgezocht waarvoor de verbindingen gebruikt werden.

Protocol tuning en later performance tuning leverden hier een aanzienlijke besparing in gebruik.
Op deze wijze kon de investering in extra capaciteit geruime tijd worden uitgesteld.
Juist in deze tijd met dalende prijzen is dat een gunstige ontwikkeling.

Performance tuning is nog steeds zinvol en kosten effectief, ondanks het feit dat de prijs van datacommunicatie capaciteit in de loop der jaren aanzienlijk is gedaald.

Semi-financiële instelling: datacommunicatienetwerk

Een semi-financiële instelling had behoefte aan een datacommunicatienetwerk met toegangscontrole voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen vestigingen.
Er was sprake van een samenraapsel van diverse verbindingen.

Op basis van het programma van eisen en de selectieprocedure voor product en leverancier is een landelijk dekkend netwerk geadviseerd.
Voor de beveiliging van de informatie in het netwerk wordt gebruik gemaakt van vercijfering.
Bij de inrichting van het netwerk en de IT applicaties is gekozen voor minimalisatie van de netwerkafhankelijkheid voor een maximale performance van de totale organisatie.
Ten behoeve van de kostenreductie wordt gebruik gemaakt van compressie van het datacommunicatievolume. Deze datacompressie heeft een ROI (return of investment) van nog geen 1,5 jaar bij een compressie factor 3.