Evaluaties

Veel opdrachten beginnen met een evaluatie.
Een evaluatie leidt tot een conclusie en een advies ter verbetering van de communicatie-infrastructuur, veelal op basis van technische, functionele, organisatorische, beheersmatige en/of financiële overwegingen.

Mogelijke evaluaties zijn bijvoorbeeld:


Ministerie: financiële evaluatie van telecom rekeningen

Een financiële evaluatie van telecom rekeningen binnen een communicatie- infrastructuur geeft inzicht in de doelmatigheid van de uitgaven daarvoor.
Voor een groot ministerie zijn de rekeningen gecontroleerd op basis van doelmatigheid.
De volgende zaken kwamen daarbij naar voren:

Voor deze klant konden diverse maatregelen voor efficiency worden ingezet en kon zodoende een besparing van ongeveer 20% op de TCO worden gerealiseerd.

Onze ervaring is dat voor veel klanten een significante besparing mogelijk is, zonder dat er op enigerlei wijze sprake is van kwaliteitsverlies.