Faciliteiten

Er zijn vele faciliteiten in spraakcommunicatie-infrastructuren mogelijk.
De meeste zijn gericht op het organiseren van de directe of de indirecte bereikbaarheid.
Juist op dit punt is het van belang een invulling te kiezen die voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen en de daarvan afgeleide doelstellingen.
In het programma van wensen en eisen dat ten grondslag ligt aan de keuze van een spraakcommunicatie-infrastructuur moet hier een invulling aan worden gegeven.

Onderstaand is een beperkt aantal mogelijke faciliteiten, zonder weging, weergegeven: