Geschillen

Partijen die verwikkeld zijn in een conflict of dreigen in conflictsituatie te geraken over telefonieinrichting, kunnen op verschillende manieren tot een oplossing komen. Zo is er de gang naar de rechter, wat vaak een langdurige en kostbare zaak is, maar ook zijn er diverse alternatieven, buiten de rechter om, die vallen onder de paraplu "Alternative Dispute Resolution" (ADR). Men moet hierbij denken aan situaties zoals:

Binnen OTMC houdt Vincent Kroon (Profiel) zich onder andere bezig op het raakvlak van ICT en Recht en werkt aan ondersteuning bij ICT geschillen "Bindend advies" en "Deskundigenberichten". Hij is geregistreerd bij het LRGD en is lid van de 'Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen' (NVBI). Op basis hiervan is hij gebonden om een onafhankelijk advies uit te brengen.

Bindend advies

Bij een bindend advies wordt aan de bindend adviseur gevraagd een bindend advies uit te brengen aan partijen. Partijen hebben zich vooraf contractueel gebonden om het "bindend advies" op te volgen. De bindend adviseur is een ICT-specialist met juridische kennis; voldoende kennis om de problematiek scherp te krijgen en eenduidig te formuleren op zodanige wijze dat partijen het advies ook kunnen opvolgen. De procedure kost aanzienlijk minder tijd en geld dan een gerechtelijke procedureterwijl deze bovendien buiten de openbaarheid van een rechtsgang wordt gevoerd. Aangezien partijen contractueel zijn overeen gekomen het bindend advies op te volgen, kan het bindend advies (indien nodig) worden omgezet in een executoriale titel. Aangezien deze procedure veelal wordt toegepast in gevallen waarbij de verstandhouding tussen de partijen betrekkelijk ongeschonden is, is dit veelal niet nodig.

Deskundigenbericht

Een deskundigenbericht is een rapport van een deskundige die antwoord geeft op de vragen van de rechter of partijen rechtstreeks. In het eerste geval wordt de deskundige aangesteld door een rechter. In het andere geval wordt de deskundige aangesteld door één van de partijen of door partijen gezamelijk.

Informatie

Voor advies en informatie over Geschillenbeslechting, Second Opinion, Bindend Advies en Deskundigenberichten, kunt u terecht bij geschillen@otmc.nl of E-mail: Vincent Kroon.