Ons logo: De oplossing van een probleem.
Het probleem: Een boer heeft een vierkantvormig stuk land en woont met zijn vrouw in één van de hoeken.
Hij wil dat na zijn dood dit land wordt gedeeld door zijn vrouw en zijn vier zonen.
De volgende regels spelen hierbij een rol:
- Een kwart, ook vierkantvormig, deel valt toe aan zijn vrouw.
- Zijn vrouw blijft in het huis wonen.
- Elke zoon krijgt een gelijk en gelijkvormig deel van het resterende land.
De oplossing: Ons logo.
Ons motto: Wij verkopen geen problemen, maar oplossingen.