Projecten

Om een beeld te schetsen van de werkzaamheden van OTMC lichten wij hier enkele projecten nader toe. Verschillende vormen van evaluaties en projecten op het gebied van bekabeling, datacommunicatie, spraakcommunicatie en verbetering van de bereikbaarheid.