Spraakcommunicatie

Ziekenhuis

In een groot ziekenhuis was door nieuwbouw behoefte aan een nieuwe spraakcommunicatie-infrastructuur.
Het keuzetraject heeft plaatsgevonden door het opzetten en uitwerken van het programma van eisen.
Op hoofdlijnen waren hier drie selectiepunten: techniek, organisatie en financiën.
Het totaal is vervolgens, in het licht van een totaal cost of ownership, geëvalueerd.

Gekozen is voor een combinatie van een vaste en een draadloze infrastructuur, die aansluit bij de behoefte van de betrokkenen en een significante verbetering in de bereikbaarheid laat zien.

Na de keuze is door ons de invoering begeleid en gerealiseerd

Universiteit: vervanging bestaand PABX systeem

De keuze voor de vernieuwing van een bestaande telefonie-infrastructuur, wil men soms doen op basis van een "1 op 1" situatie. Dat men na 10 jaar nog steeds tevreden is over het oude systeem, wil niet zeggen, dat hetzelfde systeem dat voor weer 10 jaar bewerkstelligt.
Enerzijds kunnen nieuwe systemen veel meer, anderzijds wil een organisatie ook meer of soms hetzelfde maar wel anders.
De ontwikkeling van een programma van wensen en eisen wat betreft functionaliteit en omstandigheden is essentieel en vormt het draagvlak voor een evenwichtige en toekomstbestendige keuze.

Wil men echt alleen maar een "1 op 1" situatie, dan komt dat overeen met het verlengen van het onderhoudscontract. Soms is een kleine upgrade dan al voldoende om tot een verlenging van de levensduur van het systeem te komen.

Voor een universiteit is het volgende gerealiseerd: