Vincent Kroon

Vincent Kroon is sinds 1987 werkzaam in het ICT-werkveld. Hij werkte voor leveranciers- en gebruikersorganisaties op het gebied van de technische, organisatorische en commerciële kanten van alle aspecten van data- en telecommunicatie.

Sinds 2007 werkt hij als adviseur op het gebied van de technische netwerkarchitectuur van telefonie- en datacommunicatiesystemen, hij adviseert bij leverancier- en systeemselectie, het invoeren van systemen . Ook treedt hij op als deskundigen op het vlak van geschillenbeslechting. Hij is ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) en lid van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI). Op basis van deze registratie en lidmaatschap is hij gebonden om onafhankelijk te adviseren. Vincent volgde de Specialisatieopleiding tot Gerechtelijk Deskundige op basis waarvan hij onderzoek doet ten behoeve van (partij)deskundigenberichten.

Diploma's en Kwalificaties:
- Ing. Werktuigbouw, Meet- en regeltechniek;
- Ing. Elektronica, Digitale techniek;
- Diverse opleidingen in ICT, Prince2 en ITIL;
- Beëdigd informaticadeskundige (BI);
- Juridisch PAO Universiteit Leiden, opleiding: Specialisatie Gerechtelijk Deskundige.

Specialismen:
- Architectuur en ontwerp van: Telefonie (VoIP), Videoconferencing (VTC), Contact Centers en Datacommunicatiesystemen;
- Vertaling van bedrijfsprocessen naar functioneel ontwerp;
- Business Modelling, Business Case ontwerp, TCO calculatie;
- Systeem- en leverancierselectie, aanbestedingen, invoering en inrichting van beheer;
- Geschillenbeslechting en Bindend Advies;
- Gerechtelijk- en Partijdeskundigenberichten.

Vincent Kroon is bereikbaar op:
0346 240 443
06 2959 2629
v.kroon@otmc.nl

LRGD NVBI