Werkveld OTMC

De structuur van het data- en telecomwerkveld is op hoofdlijnen in het onderstaande netwerkmodel weergegeven.

Klanten/relaties
Laag 6: Organisatie Beheer
Laag 5: Gebruiker
Laag 4: Faciliteiten
Laag 3: Netwerk
Laag 2: Toestel
Laag 1: Bekabeling

Dit model brengt in beeld hoe de beleidsvorming per laag nader ingevuld en uitgewerkt kan worden. Wensen en eisen ten aanzien van de infrastructuur kunnen in het model ondergebracht worden.
Daarnaast is er een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden (o.a. beveiliging, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, performance) dat integraal voor elke laag invulling vraagt.

De invulling van de lagen 1 tot en met 4 is meer technisch van aard en gericht op de benodigde middelen, de hogere lagen hebben meer functionele en organisatorische componenten in zich.
Het beheer is voor elke laag relevant, juist om het gebruik van een infrastructuur in goede banen te leiden en de te leveren diensten maximaal af te stemmen op de doelstelling, wensen en eisen van een organisatie ten aanzien van de bereikbaarheid van mensen en locaties.

Via het menu aan de linkerkant krijgt u een globaal beeld van de mogelijke invulling van de verschillende lagen van het netwerkmodel en de bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten.